Arbeid

In de periode rond 1900 waren de meeste gezinnen, hier en in de Kempen, afhankelijk van de landbouw. Naast de agrarische activiteiten schakelde men in de minder drukke momenten en in de stille seizoenen over op wat ambachtelijk werk zoals bezembinden, touwslagen, rietdekken… Dit bijwerk was meestal nodig voor een menselijk bestaan. De meest bedreven lieden maakten uiteindelijk van het ambacht hun hoofdberoep en vestigden zich dan meestal in het centrum.

Vermits er nog geen elektriciteit en geen zwaar mechanisch materiaal voor handen was werden alle gereedschappen handmatig vervaardigd. Alles werd door de smid in een smidsvuur in- en aan elkaar gesmeed.

In het museumke is een hele reeks van authentiek en handgemaakt gereedschap, uit die tijd, bijeen gebracht. Het is verbazingwekkend hoe eenvoudig maar ook hoe doeltreffend al deze voorwerpen zijn. Het zijn stuk voor stuk kunstwerken.