Geloof

De manier waarop onze voorouders in de periode van rond 1900 leefden werd grotendeels geregistreerd door hun rotsvast geloof. Het zat verweven in al hun doen en laten. Het was ook een halm waaraan zij zich in goede en slechte dagen konden vastklampen.

Allerlei religieuze voorwerpen uit die tijd tonen ons hier het belang van het geloof in hun leefwereld en hoe zij dat beleefden. Men moet echter weten dat het bijgeloof op dat moment eveneens een niet te onderschatten invloed had.